Ako ochrániť drahé cenné spotrebiče pred bleskami z letných búrok?

Ako ochrániť drahé cenné spotrebiče pred bleskami z letných búrok?

by spravca

Rýchle letné zrážky so sebou prinášajú aj riziko bleskov. Tie môžu pokaziť váš televízor, počítač, robotickú kosačku, či router. Dobrou správou je, že dá brániť pomerne efektívne a lacno. Ochrániť spotrebiče v hodnote stoviek eur môže efektívne vyjsť na niekoľko desiatok eur.

Sila, ktorou udrie blesk, by pokojne stačila na rozbehnutie nákladného vlaku. Preto sa nemožno čudovať, že môže ublížiť malým zariadeniam, ako sú tie vo vašej domácnosti.

Najúčinnejšou radou by bolo vždy pred búrkou poodpájať spotrebiče od zdrojov elektriny. Museli by sme sa však doma zdržiavať 24 hodín denne a navyše by sme riešili problémy napríklad s chladničkou.

Našťastie proti blesku máme dnes pomocníkov.

Bleskozvod

Bleskozvod slúži na ochranu budovy pred bleskom, to však neznamená, že vaše elektrické spotrebiče sú v bezpečí. Po údere blesku totiž dochádza k vzniku takzvaného „prepätia“. Ide o krátkodobé zvýšenie napätia, ktoré mnohonásobne prekračuje prípustné hranice domácich spotrebičov. Väčšina zariadení v domácnosti je určená pre maximálne napätie do 250 voltov. Prepätie z úderu blesku však môže dosahovať tisíce, ale pokojne aj stotisíce voltov. Pritom platí, že prepätie sa šíri na väčšiu vzdialenosť. To znamená, že vám pokojne môže „odísť“ nechránený televízor, aj keď blesk udrel do budovy o pol bloku ďalej.

Aby sa takéto niečo práve vo vašej domácnosti nestalo, je vhodné nainštalovať si doma takzvanú prepäťovú ochranu. Čo to je? Ide o zariadenie, alebo ešte lepšie sústavu zariadení, ktoré napätie aj v prípade takýchto špičiek znižujú a do spotrebičov púšťajú len toľko, aby im neublížilo.

Aby mala prepäťová ochrana naozajstnú účinnosť a vašej domácnosti nič nehrozilo, je vhodné nainštalovať aj takzvaný prvý a druhý stupeň vnútornej prepäťovej ochrany. Prvým stupňom sa rozumie inštalácia prepäťovej ochrany do hlavného rozvádzača. Ak je vaša domácnosť v bytovom dome, je vhodné dohodnúť sa na zakúpení takéhoto zariadenia so susedmi a správcom.

Ochrany druhého stupňa, nazývané aj zvodiče prepätia, bývajú inštalované v podružných rozvádzačoch v dome. Ich úlohou je naďalej zmierňovať napätie, aby prepäťové ochrany tretieho stupňa – napríklad nám známe predlžovačky – mohli odviesť bezproblémovú prácu. Tieto zariadenia musí namontovať skúsený elektrikár, ktorý vám bude vedieť poradiť najvhodnejšie riešenie.

Prúdový chránič.

Prúdové chrániče sú jedným z najdôležitejších prvkov ochrany pred úrazom či požiarom spôsobeným elektrickým prúdom. V súčasnosti je ich používanie povinné takmer vo všetkých elektrických. okruhoch v domácnosti.

S prúdovým chráničom sa najčastejšie stretnete v rozvodnej skrinke, kde na prvý pohľad pripomína istič. Existujú však aj chrániče, ktoré majú formu adaptéra do zásuvky, prípadne sú integrované priamo v zásuvke.

Základom prúdového chrániča je tzv. súčtový transformátor. Vďaka nemu chránič vie, aké množstvo el. prúdu tečie cez fázový vodič do konkrétneho svetelného alebo zásuvkového okruhu (a tým aj do spotrebiča) a aké množstvo sa mu vracia cez neutrálny pracovný vodič („nulák“) späť.

Ceny prúdových chráničov začínajú na cca 25 eurách. Chrániče s nadprúdovou ochranou (vstavaným ističom) sú zväčša o niečo drahšie. Keďže ide o spoľahlivú ochranu zdravia a majetku vás i vašich blízkych, nemá zmysel na nich šetriť.

Bezpečné predlžovačky

Bežný človek sa najčastejšie stretne s takzvanými prepäťovými ochranami tretieho stupňa, do ktorých priamo zapájame naše spotrebiče. Ochrany do zásuvky alebo predlžovacie káble so zástrčkami pre štyri či päť spotrebičov začínajú v ponuke kamenných i internetových obchodov na zhruba desiatich eurách, tie kvalitnejšie stoja niekoľko desiatok eur.

Prirodzene, najúčinnejšia ochrana pred úderom blesku je kombinácia všetkých stupňov, ktoré napätie postupne znižujú. Ak však nemáte možnosti namontovať ochrany prvého a druhého stupňa, investícia do zástrčkových prepäťových ochrán určite nie je zbytočná. V prípade náhleho vzrastu napätia ochrana v tom lepšom prípade odpojí vaše zariadenie od siete. V tom horšom prípade si to odnesie samotná ochrana. Náklady na kúpu novej prepäťovej ochrany sú však oveľa nižšie ako kúpa nového televízora.

 

Môže sa Vám páčiť