Nízkoenergetická domácnosť ako efektívny spôsob bývania.

Nízkoenergetická domácnosť ako efektívny spôsob bývania.

by spravca

Súčasná doba ponúka širokú škálu možností pri výbere rodinného domu. Je len na budúcom majiteľovi, aké kritéria sú preňho podstatné. V súčasnosti je však potrebné myslieť nielen na cenu a vzhľad domu, ale aj na životné prostredie, ekologické materiály a spotrebu energie.

Po zvážení všetkých spomínaných faktorov padne voľba na čoraz populárnejšie nízkoenergetické a moderne vyzerajúce drevodomy, veľa krát ide o montované domy. Nová smernica EÚ o energetickom hospodárení budov nás už teraz zaväzuje pristupovať k výstavbe nových domov veľmi zodpovedne, aj preto sú nízkoenergetické domy správnym riešením aj pre budúcnosť.

Ak sa rozhodnete pre energeticky úsporný dom, myslite na to, že musí spĺňať niekoľko základných požiadaviek, ktoré sa zohľadňujú už pri príprave projektu.

Konštrukčný systém

Základom dobrej stavby je vhodný konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať nároky na statiku, priestorovú tuhosť a stavebnú fyziku.

Veľmi podstatnou časťou je precízne plánovanie hrúbky tepelných izolácií, materiály a konštrukčný systém, ktoré budú eliminovať tepelné mosty a zabezpečia potrebnú tepelnú ochranu.

Pri nízkoenergetických domoch je hrúbka tepelnej izolácie pomerne veľká. Funkčným riešením je v tomto prípade skriňový nosník, ktorý pri zabezpečení dostatočnej statickej únosnosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie tepelné mosty.

Veľmi nápomocné sú aj vlastnosti dreva, ktoré má jedinečný pomer hmotnosti a pevnosti. Celý nosný systém je tvorený krabicovými izolovanými nosníkmi vyplnenými tepelnou izoláciou a opláštený drevenými veľkoplošnými materiálmi.

Nízkoenergetický alebo pasívny?

Dva pojmy, ktoré si laici často mýlia je nízkoenergetický a pasívny dom. Aký je teda základný rozdiel medzi týmito dvoma pojmami? Nízkoenergetické domy sú navrhnuté tak, aby znižovali tepelné straty cez obvodový plášť, tepelné mosty, ale aj cez vetranie. Pri návrhu sa zohľadňujú pasívne tepelné zisky, geografická poloha, svetové strany. Dbá sa na kvalitu vnútornej klímy a vzduchu a využívajú sa aj zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

V nízkoenergetickom rodinnom dome nie je potrebné klasické kúrenie s kotlom, rozvodným systémom, vykurovacími telesami, skladom paliva a komínom. Tepelné zisky zo slnka, z ľudí a elektrických spotrebičov pohodlne a bez straty komfortu vyhrejú dom počas celého roka.

Označenie pasívny dom sa používa pre dom s ešte nižšou energetickou náročnosťou, spotreba energie na tepelnú pohodu. Jeho základom je dômyselne riešené „riadené vetranie“, kvalitná tepelná izolácia stien do hrúbky až 40 cm, vylepšené zasklenie okien, ale aj optimálna, väčšinou južná, orientácia domu s využitím slnečnej energie.

Rýchla hrubá stavba

Napriek tomu, že realizácie nízkoenergetického drevodomu môže pre človeka bez predošlých skúseností vyzerať zložito, vďaka moderným a funkčným materiálom výstavba hrubej stavby drevodomu trvá len päť dní.

Obvodové a priečkové panely vyrobené na mieru sa presne osádzajú do polohy podľa projektu. Taktiež stropné prvky sa osádzajú buď ako samostatné prvky so záklopom, alebo ako prefabrikované dielce. Po zafixovaní ich polohy nasleduje pripájanie pomocou konštrukčných spojov a spojovacích prostriedkov.

Nosný systém strešného plášťa vytvárajú priehradové nosníky so styčníkovými doskami. Ich správne osadenie, pripojenie a vzájomné priestorové stuženie je veľmi dôležité. Tiež realizácia spojov cez kovové prvky musí byť dokonalá.

Aký nábytok do nízkoenergetického domu?

Keď už máte svoj nový domov, určite budete si budete chcieť aj zakúpiť nový nábytok. Pri výbere nábytku by ste si mali spraviť jasno, čo potrebujete a, ako ho využijete. Posteľ do spálne určite budete chcieť vybrať s ohľadom na zdravý spánok a kancelársky nábytok zase, aby bol ergonomický a pohodlný.

Obmedzenia priestoru a rozpočet budú poskytovať hlavné limitácie vo Vašom výbere, ale spoľahlivý obchod s touto komplikáciou určite neuškodí. Pri vybavení kuchyne do nízkoenergetického domu by sa podla priestorov k ktorým máme prístup stálo na zamyslenie nad obstaraním kuchyne na mieru.

 

 

 

Môže sa Vám páčiť