Ako dokumenty potrebujete na výstavbu domu

Ako dokumenty potrebujete na výstavbu domu

by spravca

Ak rozmýšľate nad tým, že si postavíte rodinný dom isto viete, že potrebujete nie len stavebný pozemok ale aj stavebné povolenie. Vybavovanie stavebného povolenia sa môže poriadne natiahnuť aj o niekoľko mesiacov. Stačí ak vám bude niečo chýbať v dokumentoch alebo bude treba priložiť ďalšie doklady a celý proces sa len predĺži.

Územný plán obce

Stavebné povolenie je síce dôležitý doklad ale nie je jediný. Okrem neho sa pri výstavbe domu požaduje aj územné povolenie. O čo ide? Každá obec má územný plán, v ktorom sú vyznačené aj pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Ak máte pozemok, ktorý sa nachádza na tomto pláne máte o starosť menej. Ak nie, potrebujete k stavebnému povoleniu dodať aj súhlas obce. Ak je pozemok, na ktorom chcete stavať vedení ako orná pôda musíte doložiť aj súhlas úradu s vyňatím ornej pôdy s pozemkového fondu.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie musíte mať pri každej stavbe, ktorá má viac ako 25 metrov štvorcových zastavanej plochy a je vyššia ako 5 m. Pokiaľ má byť stavba menšia stavebné povolenie nepotrebujete, stačí vám stavbu ohlásiť.

Žiadosť na vydanie stavebného povolenia podávate na príslušnom stavebnom prípadne miestnom úrade. Okrem jej vyplnenia k nej musíte doložiť projektovú dokumentáciu, list vlastníctva k pozemku, vyjadrenie vodárenského podniku, energetických závodov a SPP, vyjadrenie stavebného dozoru a názov a adresu zhotoviteľa domu.

Celý proces sa môže predĺžiť ak na niektorý dokument zabudnete alebo ho bude stavebný úrad vyžadovať. Jednoduchší spôsob ako si nájsť ideálne bývanie v novostavbe je navštíviť internetovú stránku www.finep.sk/sk/predaj-bytov-bratislava a vybrať si byt podľa vlastných predstáv. Či už hľadáte 2, 3 alebo 4 izbový byt, byt s väčšou alebo menšou plochou, balkónom, na prízemí alebo na poschodí,… Je len na vás, ktorý byt si vyberiete.

Môže sa Vám páčiť