Tipy a rady ako na precízne vykopané základy.

by spravca

Základy spolu s nosnými stenami držia celú stavbu a preto sú jednou z najdôležitejších častí celého projektu. Asi si len ťažko dokážete predstaviť opravu základov alebo nosných stien v prípade, že by sa to na prvý raz nepodarilo.

Pred začatím prác preskúmajte podložie

Pred samotným začiatkom výkopových prác na základy domu, je dobré si zistiť geologické podložie na pozemku. Nie je to zákonná povinnosť a zrejme ho nebudete potrebovať ani pri vydaní stavebného povolenia, ak nestaviate v rizikovej oblasti s výskytom močiarov, častých záplav alebo zosuvov.

Prieskum geologického podložia sa oplatí, ak nepoznáte stav a zloženie pôdy v danej oblasti. Niekedy môže aj známa oblasť prekvapiť a po vykopaní narazíte na sypkú, kamenistú pôdu, kde nebudú stačiť základové pásy a budete musieť pristúpiť k vybudovaniu základovej dosky.

Takže geologický prieskum je síce (väčšinou) dobrovoľný, ale môže ušetriť nemilé prekvapenie, a niekedy aj financie.

Ako na základy svojpomocne

Pred prvým výkopom bagra sa najskôr odstráni ornica a geodet presne vytýči osadenie domu na základe projektu. Výkopové práce si môžete objednať, prípadne využiť požičovňu na použité stroje.

Po vyznačení obrysov základov sa môže začať s výkopovými prácami. Výkop sa robí do nezamŕzajúcej hĺbky, čo je na Slovensku 80 – 130 cm.

Hrubý výkop je nutné následne dočistiť ručne, prípadne môžeme použiť minibager.

Pred zaliatím betónom netreba zabudnúť na uloženie kanalizačných potrubí, vedení a uzemňovacích častí bleskozvodov.

Vrchnú časť základových pásov z prostého betónu vyrovnáme pomocou vodováhy. Je to dôležité pre presné ukladanie nasledujúcej, soklovej časti.

Po vytvrdnutí betónu v základových jamách môžeme začať s ukladaním betónových debniacich tvárnic, ktoré sa zalievajú betónom.

Po domurovaní základových pásov sa podľa projektovej dokumentácie uložia rozvody kanalizácie, vodovodu a iných sietí ešte pred zhotovením podkladového betónu.

Následne sa priestor medzi základovými pásmi zasype vrstvou štrku s hrúbkou približne 15 cm. Na štrk sa uložia železné kari siete a vyleje sa podkladový betón s hrúbkou 17 cm, ktorý bude tvoriť prvú vrstvu podlahy.

Dokonale rovný základový betón – platňa je mimoriadne dôležitá najmä pri montovaných domoch, kde by sa nerovnosti len ťažko prispôsobovali.

Nie vždy je možné využívať na pozemku pevnú elektrickú sieť, ktorá je buď ešte nezapojená, alebo je pozemok mimo zastavanej oblasti. V podobných situácia sa hodí kompaktná elektrocentrála. Pokiaľ nechcete investovať do novej, využite služby požičovne.

 

 

 

 

 

Môže sa Vám páčiť