CE certifikácia stavebných výrobkov a jej výhody

CE certifikácia stavebných výrobkov a jej výhody

by spravca

Chystáte sa uvádzať stavebné výrobky na európsky trh? Tak potom určite viete, že na tieto výrobky potrebujú CE certifikát.

Na ktoré produkty sa toto označenie vzťahuje a aké benefity vám môže priniesť?

CE certifikát

CE certifikát je označenie, ktoré musia mať určité výrobky, ktoré sa uvádzajú na európsky trh, a na ktoré sa vzťahujú smernice EÚ. Tieto výrobky sú vyrobené v členských štátoch a takisto v tretích krajinách. Označením CE výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc, a to na zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Certifikácia vašich produktov vám môže pomôcť aj pri podnikaní a získate tak uznávané označenie výrobkov, ktoré vás rozlíši od konkurencie.

Príklady výrobkov, ktoré potrebujú označenia CE

Pri stavebných výrobkoch sa posudzuje stavba, ako celok a od nej sa odvíja ostatné požiadavky na jej časti. Označenie CE slúži na označenie zhody vlastností výrobkov podľa stanovených požiadaviek a smerníc a mali by byť zo zdravotne nezávadných materiálov. Medzi tieto výrobky patria napríklad:

 • oceľové konštrukcie
 • profily
 • dielce a kombinované dielce
 • konštrukčné výrobky z masívu
 • lepené drevené výrobky
 • stĺpy a drevené zostavy
 • okná či dvere a iné.

Dobrovoľná certifikácia

Nie všetky produkty potrebujú CE označenie. Vaše výrobky si však môžete dať označiť aj dobrovoľne. Nesmie sa na ne vzťahovať žiadna ďalšia harmonizovaná norma. Preto si najprv overte či sa vášho výrobku netýka nejaký z európskych dokumentov.

Výhody certifikácie

Výhody, ktoré vám CE certifikát môže priniesť sú:

 • podpora dôveryhodnosti u zákazníkov
 • možnosť porovnania produktov
 • dobrý imidž pre vašu firmu
 • možnosť obchodovať v EU bez ďalšej dokumentácie

Môže sa Vám páčiť