Ochranné rukavice

Jeden pár rukavíc nestačí

by spravca

Niekedy si ani sami neuvedomujeme, akú významnú úlohu zohrávajú naše ruky v bežnom živote. Prostredníctvom zmyslu (hmatu) sa stávajú bránou poznania, cestou do duše a dverami, ktorými všetko prechádza. Samotnú práca, ktorú vykonávame, či už písaním na počítači, alebo práca v dielni či na stavbe, všetko začína a konči pri rukách. Tu sa podsúva otázka: ako ochrániť tak dôležitú časť nášho tela? Ochrániť ruky pred zranením ostrými predmetmi, chemickými látkami, mrazom. Proti týmto a mnohým iným rizikám nám jeden pár rukavíc nestačí.

Ochranné rukavice – všetko začína správnym výberom toho vhodného typu, v závislosti od charakteru práce. Určite sa nájdu medzi vami takí, ktorí si povedia menej je viac, alebo jeden pár je lepší, ako žiaden. No iné rukavice sa používajú pri pílení dreva, iné zase na stavbe a iné pri zváraní.

Je dobré poznať základné rozdelenie rukavíc podľa materiálov a technológií zhotovenia, aj to na akú činnosť sú určené. Poznáme rukavice: jednorazové, proti porezaniu, chemické, ESD, zváracie, kombinované, tepelne odolné, do zlého počasia, proti nárazom (antivibračné), celokožené, alebo s ochranou proti elektrickým výbojom.

Nepodceňujte bezpečnosť

Základnou podmienkou akejkoľvek práce alebo činnosti je nestratiť a neohroziť si naše zdravie. Ani tá najväčšia stavba na svete nestojí za stratu toho najcennejšieho čo máme, zdravia alebo života. Podceňovanie rizík napríklad spôsobom „veď to je maličkosť, len drobná oprava“ nie je na mieste. Vždy rozhoduje váš prístup a príprava. Dbajte aj na správny pomer práce a odpočinku. Nezabúdajte, že pracovné normy by nemali ohrozovať vašu činnosť a zvyšovať tak riziko nebezpečenstva úrazu. Využívajte preto pracovné, ochranné odevy a ruky si ochraňujte použitím správne vybraných rukavíc, veď vy už viete, že jeden pár rukavíc nestačí.

Môže sa Vám páčiť