Dajte si zmonitorovať potrubie a ušetrite stovky eur

Dajte si zmonitorovať potrubie a ušetrite stovky eur

by spravca

Havárie a rôzne poruchy v domácnosti sa vždy stanú náhle bez predošlého varovania. Samozrejme, že zákon schválnosti pracuje na plné obrátky, a preto sa havárie odohrávajú, keď nie ste doma. Odstraňovanie škôd zaberie čas a bude vás stáť nemalé finančné prostriedky. Jednou z najviac nákladných havárií v domácnostiach sú prasknuté potrubia a následné vytopenie. Vďaka monitoringu potrubia dokážete havárii predísť a ušetriť stovky, niekedy aj tisíce eur.

Viete, čo je monitoring potrubia?

Krtkovanie odpadov Prievidza je často späté s monitoringom potrubí. Čistenie upchatých potrubí v rizikovejšej lokalite inštalácie je po realizácii vhodné skontrolovať t.j. zmonitorovať. Vďaka tejto službe budú odhalené veľmi zanesené miesta v systéme. Napriek tomu, že pojem monitoring potrubia znie veľmi desivo, ide o veľmi jednoduchú službu, ktorá sa realizuje pomocou inšpekčnej kamery. Kamera sa dostane na všetky miesta v potrubí, rozvodoch alebo v kanalizácii. Po zmonitorovaní budete mať stopercentný prehľad o stave vodovodného i odpadového systému. Monitoring potrubia je jedinečnou možnosťou, ako predísť závažnejším poruchám, najmä prasknutiu potrubia. Opravy takýchto porúch si vyžadujú búranie alebo výkopové práce, ktoré sú finančne nákladné. Vďaka monitoringu potrubia budú odhalené slabé miesta, praskliny, zlé spádovanie, nevhodné prepojenie potrubí, korene prerastené v kanalizácii, prevalené miesta a iné nedostatky systému. Existujú desiatky možných porúch a rizík, ktoré monitoring odhalí s dokonalou presnosťou a hlavne v čase, kedy vás vyjde oprava lacnejšie.

Kedy využiť službu monitoring potrubia

Monitoring potrubia je služba, ktorú poskytujú inštalatérske a krtkovacie firmy ako súčasť prevencie i pri odstraňovaní porúch. Monitoring, krtkovanie odpadov a čistenie kanalizácie v meste Prievidza a okolie si zarezervujte u skutočných profesionálov na stránke krtkovanie-piestany.sk. Monitoring potrubia využite v týchto prípadoch:

  • Vždy, keď tušíte, že s potrubím alebo kanalizáciou nie je niečo v poriadku (zvýšená spotreba vody, vlhké steny, neodtekajúca voda v odpadoch).
  • Pri opakujúcich sa problémoch s potrubím.
  • Ako prevenciu pri kontrolách potrubia. Sú miesta, kam sa bez kamery nedostanete!
  • Po rekonštrukcii alebo oprave vodovodného a kanalizačného systému.
  • Pred rekonštrukciou, kedy si nie ste istí stavom potrubí a dokumentácia ku kanalizačnému systému je neúplná.

 

 

Môže sa Vám páčiť