Viete o tom, že máte povinnosť udržiavať svoj pozemok čistý?

by spravca

Máte problém s tým, že sused nekosí pozemok vedľa vášho? Alebo dokonca vy nekosíte svoj vlastný pozemok? Možno ste nevedeli o tom, že povinnosť kosiť pozemok vám vyplýva aj zo Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Čo hovorí o povinnosti kosenia pozemkov zákon?

Či už ide o váš vlastný nepokosený pozemok, alebo o pozemok suseda, mali by ste vedieť, že pravidelná údržba a zamedzenie šírenia buriny sú dané aj zákonom. Starať sa o pozemok je povinnosťou jeho vlastníka. Túto povinnosť upravuje Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Konkrétne v §3 tohto zákona sa uvádza, že vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Za poľnohospodársku pôdu sa však nepovažujú len polia. Ide o pôdu, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Táto povinnosť sa vzťahuje napríklad aj na záhradu pri vašom dome, o ktorú by ste sa mali riadne starať.

Čo hrozí v prípade nedodržania zákona?

Dodržiavanie tohto zákona sleduje okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, príslušný podľa miesta, kde sa nachádza pozemok. Tento úrad, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, môže na podnet vykonať kontrolu a uložiť pokutu fyzickej osobe až do 330 €.

Šírenie alergénov na nepokosených pozemkoch môže kontrolovať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak sa na vašom nepokosenom pozemku vyskytnú alergény, tento úrad môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 €.

V prvom rade si však treba uvedomiť, že nikomu by sa nepáčilo mať vo svojom susedstve nepokosený a zarastený pozemok plný alergénov alebo neželaných škodcov. O svoj pozemok sa treba starať nielen pod hrozbou pokuty, ale aj v záujme zachovania dobrých susedských vzťahov.

Význam pravidelného kosenia

Pravidelné kosenie pozemku nielenže zabraňuje šíreniu burín a alergénov, ale tiež prispieva k celkovému zdravému vzhľadu a funkčnosti vašej záhrady. Udržiavaný pozemok môže zvyšovať hodnotu nehnuteľnosti a prispievať k príjemnejšiemu životnému prostrediu pre vás aj vašich susedov. Esteticky upravený pozemok môže tiež predísť tomu, aby sa na neho sťahovali neželané škodcovia, ako sú hlodavce alebo hmyz, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie problémy.

Profesionálna pomoc pri údržbe pozemku

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte čas alebo možnosť pokosiť svoj pozemok, GreenClimber vám ponúka svoje služby. Kontaktujte nás a my zabezpečíme pokosenie a vyčistenie vášho pozemku od náletových drevín, buriny a neželaných porastov. Postaráme sa o váš pozemok tak, aby nebol problémom pre okolie a susedov a aby ste ho mohli opäť plnohodnotne užívať.

Využitím profesionálnych služieb zabezpečíte, že váš pozemok bude vždy v dobrom stave, čo vám ušetrí čas a námahu. Nezabúdajte, že dobre udržiavaný pozemok prispieva k celkovej kráse a hodnote vášho majetku, a zároveň zlepšuje kvalitu života vo vašom okolí.

Môže sa Vám páčiť