Ako prebieha frézovanie potrubia?

Ako prebieha frézovanie potrubia?

by spravca

Frézovanie potrubia je špecializovaný a technologický postup, ktorý zabezpečuje niekoľko krokov na kvalitné odstránenie prekážok a usadenín z kanalizačného systému. Postup prebieha nasledovnými krokmi:

Monitoring kanalizácie – vždy pred začiatkom frézovania sa začne komplexný monitoring kanalizačnej sústavy pomocou kamier a pomocných nástrojov. Špecializovaný postup, ktorým sa zistia typy usadenín a presné miesta, kde spôsobujú problémy a poruchy.

Výber správneho nástroja – na základe výsledkov monitoringu kanalizácie sa vyberie vhodný typ frézy, ktorý zabezpečí dôkladne odstránenie zistených usadenín z kanalizácie a potrubia. Frézy môžu byť hydraulické alebo elektrické a majú vo výbave veľa druhov a rezných hlavíc.

Vloženie frézy do kanalizácie – fréza sa vloží do kanalizačného potrubia cez prístupový bod, najčastejšie cez revízny otvor alebo šachtu.

Frézovanie potrubia – fréza je poháňaná cez kanalizačný systém a jej rotačné hlavice začínajú odstraňovať usadeniny, tuky, vodný kameň, korene, maltu, betón a iné prekážky.  Celá činnosť sa vykonáva pod dohľadom vyškoleného pracovníka, ktorý zabezpečí dôkladné odstránenie všetkých problémových miest v potrubí.

Následný monitoring a kontrola – po ukončení frézovania sa použijú kamery na kontrolu potrubia, aby sa zistilo, že všetky usadeniny boli odstránené a potrubie je priechodné a vyčistené.

Prevencia a údržba – na konci sa navrhujú odporúčania na pravidelné monitorovanie a údržba potrubia, aby sa nezopakovali budúce poruchy a zabezpečila sa dlhodobá funkcia kanalizácie a potrubia.  Frézovaním potrubných systémov odstraňujeme hlavne tieto nečistoty:

  • Usadeniny v stúpačkách kanalizácie v bytových domov
  • Extrémne tvrdé nečistoty v potrubí
  • Vodný kameň v kanalizačných systémoch
  • Dlhé a prerastené korene v potrubí
  • Betón alebo stará malta v kanalizácií
  • Tukové nečistoty a upchávky
  • Nečistoty vodného kameňa vo WC
  • Stavebné hmoty a farby zo stien kanalizácie

Frézovanie potrubia je dôkladný a účinný spôsob čistenie kanalizačných systémov, ktorý zabezpečuje správnu funkčnosť a zabraňuje vážnym problémom s potrubím.

Výhody a nevýhody frézovania potrubia

Poznáme množstvo výhod a nevýhod, ktoré ponúka frézovanie potrubia. Frézovanie ako súčasť krtkovania nabáda na svoje výhody ako:

Dlhodobé riešenie – kvalitné odstránenie usadenín ponúka dlhodobé výsledky v porovnaní s chemickými prípravkami.  Majitelia nemusia riešiť opakované zásahy a zvyšujú životnosť kanalizácií.

Ekologické riešenie – Bez použitia chemických prípravkov sa neznečisťuje životné prostredie, nepoužívajú sa agresívne chemické čističe, ktoré môžu spôsobovať škodlivo na pôdu a vodné zdroje.

Medzi ďalšie výhody môžeme zaradiť efektívnosť, prevenciu budúcich problémov a všestrannosť použitia pre všetky druhy potrubí a kanalizačných systémov.

Nevýhody použitia frézovania kanalizácie sú napríklad:

Náklady – frézovanie môže byť v zložitých situáciách drahšie s porovnaním s mechanickými čistiacimi metódami. Nesmieme zabudnúť na možné poškodenie potrubia, časovú náročnosť a prístupnosť v komplikovaných podmienkach.   Opisovaná činnosť je vysoko efektívna metóda údržby a čistenia potrubia, prináša dlhodobé benefity, ale s určitými nákladmi.

Môže sa Vám páčiť